آبگیری بیش از ۹۰ درصد طرح‌های آبخیزداری استان یزد در بارندگی‌های اخیر

معاون آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت: از طرح‌های آبخیزداری استان ۶۰۰ طرح بندهای خاکی بوده که در سیل اخیر ۱۶ میلیون متر مکعب آب از طریق آن‌ها استحصال شده است.

مهندس باقری اظهار کرد: در استان یزد بالغ بر ۲ هزارو ۱۳۰ طرح آبخیز داری اجرا شده که ۶۰۰ طرح آن بندهای خاکی بوده است.

وی ادامه داد: این بندهای خاکی بالغ بر ۳۰ میلیون متر مکعب حجم آبگیری دارند که در سیل اخیر ۱۶ میلیون متر مکعب آب از طریق آن‌ها استحصال شده است.

رییس اداره کنترل سیلاب و آبخیز داری منابع طبیعی استان یزد نیز با اشاره به اهداف اجرای طرح‌های آبخیز داری در استان یزد گفت: خوشبختانه همه اهداف اجرای این طرح‌ها محقق شده است.

مجیدنیا افزود: اجرای طرح‌های آبخیزداری، نقش مهمی در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش آبدهی قنوات و احیای مراتع مجاور و حتی افزایش تولید گیاهان علوفه‌ای داشته است.

مشاوره مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد نیز با بیان اینکه سیلاب ها امکان مهار در سد خوانسار را فعلا ندارند گفت: با توجه به پیشرفت فیزیکی سد هرات به میزان ۹۵ درصد در صورت تامین منابع مالی تا پایان سال این سد قابل بهره برداری است.

وی افزود: اصولا در تمامی سدها امکان آبگیری به یکباره وجود نداشته و هر سدی با توجه به دستورالعمل مشاور در چندین نوبت می‌بایست بصورت مرحله به مرحله آبگیری شده و در هر مرحله رفتار سد از لحاظ نشست و ترک در بدنه و سایر مسائل فنی مورد بررسی قرار می گیرد.

باقری پور در پایان خاطرنشان کرد: هر میزان سیلاب وارد شده به سد تا زمان تکمیل فرایند مراحل آبگیری امکان مهار در سد را ندارد.