آمار یزد

آمار یزد

یزد

مرکز

یزد

مساحت(کیلومتر مربع)

۷۳۸۷۲

جمعیت (۱۳۹۵)(نفر)

۱۱۳۸۵۳۳

تعداد شهرستان‌ها

۱۱

 
تعداد واحدهای صنعتی                       3061
 
تعداد معادن                                       472
 
تعداد واحدهای صنفی                        44847
 
تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی         31