اردکان با بحران زمین و مسکن روبرو است ه دلیل رشد نامتوازن و افزایش شدید مهاجرت

اردکان با بحران زمین و مسکن روبرو است

نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی سونامی مهاجرت را یکی از مهمترین دغدغه های شهرستان اردکان دانست و گفت: به دلیل رشد نامتوازن و افزایش شدید مهاجرت اردکان با بحران زمین و مسکن روبرو است

محمدرضا دشتی‌اردکانی با اشاره به اهمیت اهتمام ویژه دولت برای ایجاد مسکن در استان‌های کشور اظهار کرد: شهرستان اردکان به دلیل رشد نامتوازن و افزایش شدید مهاجرت با بحران زمین و مسکن روبرو است.

وی افزود: این بحران با توجه به مسیر توسعه صنعتی شهرستان هر روز بیش از پیش خواهد شد، بنابراین انتظار می‌رود با نگاه ویژه به موضوع الحاق زمین به محدوده‌های شهری شهرستان توجه شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: صنایع معدنی که حجم شدید مهاجرت را با خود به همراه داشتند آمادگی همکاری در پروژه‌ها را دارند و می‌طلبد در این رابطه تدبیر و تعامل سازنده شود.

دشتی اردکانی تصریح کرد: یکی از اقدامات شایسته دولت، عزم جدی برای ساماندهی موضوع آرد و نان است که امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیقی بر سفره مردم بیش از این فشار نیاید.

وی خاطرنشان کرد: از سویی در شهرستان اردکان سونامی مهاجرت صورت گرفته و متأسفانه در آمار و ارقام و برنامه‌ها به صورت دقیق دیده نشده بنابراین تأمین نان برای مردم شهرستان با چالش مواجه شده که انتظار می‌رود با نگاه علمی و دقیق‌تر به اختصاص آرد و تأمین نان توجه شود.