استان یزد رتبه اول بیمارپذیری کشور را دارد.

استان یزد رتبه اول بیمارپذیری کشور را دارد.

سرانه تخت ویژه به جمعیت استان یزد، بالاتر از میانگین کشوری است/افزایش ۱۰ درصدی تخت های ویژه استان در سال جاری

✅به گزارش یزدپرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: با توجه به شیوه بیماریهای فصلی و تنفسی،میزان نیاز به تخت های ویژه افزایش یافته است و ممکن است در برخی موارد بیمار برای مدت کوتاهی ضمن دریافت خدمات آی سی یو در اورژانس بیمارستان ها نگهداری شود تا به بخش آی سی یو منتقل شود.

دکتر سید کاظم رضوی افزود: با توجه به رتبه اول بیمار پذیری استان یزد در کشور و اعتماد بسیاری از هموطنان به حوزه درمان و پزشکان یزد، ، بالاترین آمار سرانه تخت های ویژه، مربوط به این استان می باشد.

وی اظهار داشت: در طرح های توسعه بیمارستانهای استان،افزایش تخت های ویژه آی سی یو در دستورکار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد قرار گرفته است به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون حداقل ۱۰ درصد به تعداد تخت های ویژه استان افزوده شده است.

وی تصریح کرد:: براساس آمارها،میانگین نسبت تخت های ویژه به جمعیت استان یزد از میانگین کشوری بالاتر است به طوریکه سرانه تخت به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت در کشور ۱٫۸۴ است این در حالی است که سرانه تخت ویژه به جمعیت استان ۲٫۲۴ به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت می باشد.

معاون درمان دانشگاه خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعداد ۲۰۰ تخت ویژه در بخش دولتی و ۸۷ تخت ویژه در بیمارستان های خصوصی استان فعال است .