اولین بخش پیوند سلول های بنیادی خون ساز افتتاح می شود در بیمارستان شهید صدوقی یزد

اولین بخش پیوند سلول های بنیادی خون ساز افتتاح می شود

بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی کشور از بیمارستان شهید صدوقی یزد
همزمان با سفر معاون علمی دفتر ریاست جمهوری به یزد دکتر امیر علی حمیدیه دبیر ستاد علوم و فناوری های سلول های بنیادی از بیمارستان شهید صدوقی یزد بازدید نمود .
در این بازدید دکتر حمیدیه اظهار امیدواری کرد :بیمارستان شهید صدوقی یزد بزودی اولین بخش پیوند سلول های بنیادی خون ساز را افتتاح خواهد نمود .
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران که خود فوق تخصص خون و سرطان و پیوند سلول های بنیادی است به سرمایه انسانی فوق العاده بیمارستان شهید صدوقی یزد اشاره نمود و افزود : بیمارستان شهید صدوقی منابع انسانی و تجهیزات بسیار خوبی در زمینه سلول های بنیادی و پیوند مغز استخوان دارد .

بیمارستان آموزش و درمانی شهید صدوقی در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی و همچنین آموزش و پژوهش علاوه بر درمان ارائه خدمت مینماید