تسری معافیت مالیاتی موضوع بند م تبصره ۶ قانون

تسری معافیت مالیاتی موضوع بند م تبصره ۶ قانون


💢تسری معافیت مالیاتی موضوع بند م تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به پروانه‌های بهره برداری معادن

🔹در پی استعلام دفتر بهره برداری معاونت امور معادن و فرآوری مواد از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صمت و بخشنامه۲۶۴۱۹۶۲ دفتر بهره برداری معادن مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۳، اشخاص حقوقی دارنده پروانه بهره برداری معدن نیز مشمول بخشودگی هفت درصدی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها میشوند.