تقویت رسانه‌های جبهه انقلاب در اولویت اجرایی این سازمان است. رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد :

تقویت رسانه‌های جبهه انقلاب در اولویت اجرایی این سازمان است.

علی محمد پارسائیان، در جمع برخی خبرنگاران حاضر شد و با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ مطالبه‌گری مناسب، اظهار کرد:‌ اولین گروه جهادی خبرنگاران کشور تحت عنوان گروه جهادی شهید اخلاص با مشارکت اصحاب رسانه در استان یزد تشکیل و مأموریت های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود:‌ تبیین دستاوردهای نظام، شفاف سازی، تسریع کردن امور خدمت رسانی به مناطق مختلف به ویژه محرومین و احصاء مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از جمله مأموریت‌های گروه جهادی بسیج رسانه استان یزد است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد در ادامه مشارکت متعهدانه خبرنگاران، سردبیران و سرپرستان خبرگزاری‌ها را نقطه قوت و ویژگی این گروه جهادی دانست و گفت:‌ اولین مأموریت و عملیات رسانه‌ای گروه شهید اخلاص در شهرستان خاتم همزمان با برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی انجام شده است.

پارسائیان شفاف سازی برخی موضوعات و دغدغه‌های عمومی در سطح استان را از جمله اقدامات در دستور کار گروه جهادی بسیج رسانه عنوان کرد و گفت:‌ برابر فرمان مقام معظم رهبری خبرنگاران بسیجی استان یزد سعی دارند با کسب آگاهی از مشکلات موجود و همچنین با برخورداری از روحیه جهادی در عملیات رسانه‌ای و تبیین نقطه زنی کنند.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی مقدماتی و تکمیلی خبرنگاری، خبرنویسی،‌ عکاسی خبری و سوژه یابی را از دیگر اقدامات انجام شده و در دستور کار بسیج رسانه استان یزد دانست و بیان کرد:‌ تقویت نرم افزاری و سخت افزاری رسانه‌های جبهه انقلاب در اولویت اجرایی این سازمان است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان یزد با اشاره به ضرورت حمایت دستگاه های اجرایی، نظارتی و مدیریتی از گروه جهادی شهید اخلاص، تأکید کرد:‌ مطالبه گری درست با هدف توسعه خدمات و بهینه سازی استفاده از ظرفیت های موجود برای تعالی بیش از پیش ملاک عملیات رسانه ای این گروه جهادی در استان یزد است.