خط اضطراری آب استان درحال اجرا است استاندار یزد:

خط اضطراری آب استان درحال اجرا است

استاندار یزد:

خط اضطراری آب استان با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان درحال اجرا است

استاندار یزد با اشاره به اجرای خط پدافندی آب جهت تامین آب مورد نیاز در پیک مصرف و شرایط اضطرار گفت: حجم سرمایه گذاری این پروژه ۷۰۰ میلیارد تومان است و در دراز مدت امکان انتقال ۶۰ میلیون مترمکعب آب را دارد.

  مهران فاطمی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره ای گذرا به برنامه های استان در حوزه تامین آب استان، گفت: در کنار پیگیریهای مستمر جهت اجرای پروژه های انتقال آب به استان، یکی از رویکردها و سیاست های مهم مورد پیگیری استان در این حوزه، باید بخش «مدیریت مصرف آب و بهره برداری بهینه از آن» باشد.

وی در ادامه به تاثیر معنادار اقدامات کنترلی بر کاهش مصرف آب اشاره و بر «تهیه برنامه مشخص کاهش مصرف آب سالیانه هر دستگاه» و نیز ارائه «مدل عملیاتی جهت انجام اقدامات کاهنده مصرف مصرف آب در بخش خانگی»، تاکید کرد.

استاندار یزد یکی از راهکارهای مدیریت بهینه بهره برداری منابع و سازگاری با کم آبی را «جداسازی آب فضای سبز از آب شرب» عنوان کرد و اظهارداشت: ظرف مدت یک ماه آینده برنامه عملیاتی مشخص این حوزه تهیه و پس از تصویب در این شورا، در دستورکار قرار گیرد.

استاندار یزد به پیگیری های مجدانه استان جهت اجرا پروژه های انتقال آب استان اشاره کرد و از موافقت با پیشنهاد استان در خصوص واگذاری معدن جهت انتقال آب از دریا به استان خبرداد.

وی در ادامه به بارش های اخیر یزد و حجم بالای آب ذخیره شده پشت سیل بندها و بندهای خاکی استان اشاره و تاکید کرد: سازوکارهای موقت جهت استفاده از آب ذخیره شده در راستای تقویت منابع آب زیر زمینی یا استفاده در سایر موارد ارائه شود همچنین تهیه برنامه دراز مدت برای این بخش در دستورکار قرار گیرد.