دیدار اعضای خانه معدن و مدیران مجتمع معدنی چادرملو

دیدار اعضای خانه معدن و مدیران مجتمع معدنی چادرملو

💢اعضای هیئت مدیره خانه معدن استان یزد و مدیران مجتمع معدنی چادرملو اردکان دیدار کردند

🔹️به گزارش روابط عمومی خانه معدن استان یزد، امیرحسین حیدرزاده و احسان افضلی پور از اعضای هیئت مدیره خانه معدن استان یزد و به ترتیب روسای کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست و کمیسیون تحقیق و توسعه با مهندس محمد داوودی مدیر مجتمع معدنی و دکتر محسن سلیمان دهکردی مدیر معدن چادرملو دیدار و گفتگو کردند.

🔹️بررسی مشکلات و چالش ها، انتقال تجارب و بهره گیری از جایگاه حقوقی خانه معدن و کمک در در رفع مسائل مجتمع معدنی چادرملو بخشی از موارد مطروحه در این نشست بود.

🔹️شایان ذکر است اعضای هیئت مدیره خانه معدن استان یزد پس از این دیدار صمیمی، از معدن و فعالیت و فرآیند معدنکاری مجتمع چادرملو بازدید به عمل آوردند.