عامل فروش گوشت شکار غیرمجاز دستگیر شد

ماموران پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان یزد عامل فروش گوشت های شکار غیرمجاز را در یزد دستگیر کردند.
در پی اطلاع از فروش گوشت شکار غیرمجاز توسط فردی در یزد بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
ماموران پلیس اطلاعات و امنیت استان یزد پس از انجام کار اطلاعاتی محل مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی از محل مورد نظر بازدید به عمل آوردند.
ماموران، عامل فروش گوشت های غیرمجاز را در یکی از خیابان های اصلی شهر دستگیر و به مراجع قانونی معرفی کردند.