مهمترین رسالت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تأمین امنیت شهروندان است

رئیس کل دادگستری یزد: هیچ ارفاقی به سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار نمی‌شود

رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: در راستای تأمین امنیت شهروندان و مقابله جدی با هرگونه جرم و فساد سازمان یافته، هیچگونه ارفاقی به سارقان حرفه ای و سابقه دار صورت نمی گیرد.

غلامعلی دهشیری در نشست کمیته راهبردی قضایی – انتظامی استان یزد، مهمترین رسالت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را تأمین امنیت شهروندان دانست و افزود: پلیس پشتیبان مردم، حامی مظلومان و صیانت کننده از امنیت شهروندان است و باید این چهره از نیروی انتظامی تبیین و تشریح شود.

وی با بیان اینکه اقتدار نیروی انتظامی تنها در برابر گردنکشان، اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت است، تصریح کرد: اهمیّت نیروی فراجا بخاطر وظیفه و ماموریت اوست و انجام این ماموریت مستلزم اقتدار و اعتماد عمومی به نیروی انتظامی است، بنا براین مردم باید با ملاحظه اقتدار بی مثال پلیس، چهره مهربان و با عطوفت نیروی انتظامی را به یاد آورند.

رئیس کل دادگستری استان یزد اظهارکرد: مردم ‌اولین مرجعی را که به کمک فرا می خوانند پلیس است و این نیروی انتظامی است که به مدد مظلومین و بزه دیدگان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه جریان‌های معاند با اشاعه تبلیغات سوء قصد دارند بین مردم و حاکمیت فاصله اندازند، گفت:‌ معاند هرگز کمک های نیروی انتظامی به مردم را منتشر نمی کنند و تنها با انتشار برخی از موضوعات، قصد تضعیف قدرت و تخریب خدمت حافظان نظم و امنیت را در بین مردم دارند.

دهشیری با تاکید بر تبیین و تشریح دستاورد های نیروی انتظامی، بیان کرد: نباید اجازه داد دستاوردها و خدمات دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هدف حاشیه سازی ها قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، با بیان اینکه مهمترین رسالت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی امنیت شهروندان است، گفت: در راستای تأمین امنیت شهروندان و مقابله جدی با هرگونه جرم و فساد سازمان یافته، هیچگونه ارفاقی به سارقان حرفه ای و سابقه دار صورت نمی گیرد.

در این نشست ضمن بررسی مسائل فی مابین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، پیرامون راهکارهای اجرای بهتر قوانین و مقررات و بهبود شرایط خدمات به مردم، بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

یزد – عبدالمجید معنوی