نصب سنسورهای ویدئویی برای رفع معضل ترافیک یزد

رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد با اشاره به نصب سنسورهای ویدئویی برای رفع معضل ترافیک شهر گفت: هوشمند سازی چراغ ها، کاهش بار ترافیک و سلامت عبور و مرور از مزایای این سنسورها است.

مجید تجملیان اظهار کرد: خیلی وقتها سامانه هوشمند وجود دارد ولی رفتار هوشمندانه توسط چراغ‌های راهنمایی و رانندگی دیده نمی‌شود و حسگرها و سنسورهایی که بعضا مشکل دارند نمی‌توانند به درستی حجم ترافیک یا آمد و شد را تشخیص دهند.

وی افزود: مشکلاتی از قبیل ایجاد ترافیک و بروز حادثه از مهمترین کارکرد نامناسب چراغ های راهنمایی و رانندگی است که با نصب سنسور ویدئویی می‌توان این مشکل را رفع کرد.

دهقان مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد نیز گفت: یکی از ویژگی‌های سنسورهای ویدیوئی این است که با پردازش تصویر آخرین وضعیت ترافیک را درجهت‌های مختلف تشخیص و بسته به وضعیت ترافیک، زمان سبز را اختصاص می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه این سنسورها تا دوماه دیگر نصب می‌شوند، افزود: همچنین این سنسورها با فعالیت‌های عمرانی و هرگونه حفاری در سطح آسفالت دچار آسیب نمی‌شوند.

دهقان خاطرنشان کرد: هوشمند سازی چراغ ها، کاهش بار ترافیک وسلامت عبور ومرور از مزایای این سنسورها است.