هیئت عزاداران جهاد یزد در روز ۱۳ محرم مسجد ملااسماعیل