کلیه بند های خاکی و پروژه های آبخیزداری شهرستان میبد آبگیری شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میبد از آبگیری ۵/۵ میلیون مترمکعب پروژه های آبخیزداری این شهرستان خبر داد. جمال جنتی گفت: در پی وقوع بارش روزهای اخیر و سیلابی شدن حوزه های آبخیز این شهرستان حجم آبی بالغ بر ۲۰ میلیون متر مکعب در سطح حوزه آبخیز بارندگی صورت گرفت که از این میزان ۵/۵ میلیون متر مکعب آن در سیل بند ها ، بند های خاکی و پخش سیلاب ها ذخیره گردید و مابقی در قرضه های شن و از طریق رودخانه های خروجی حوزه ها به پایین دست روان گردید. وی افزود:در پی این بارندگی ها، خسارت هایی به مراتع ،جاده ها، تاسیسات زیر بنایی، بند های خاکی و بندهای حفاظتی وارد گردید که طی آن هزار کیلومتر از جاده های مرتعی آسیب دید که احتیاج به تیغ زنی و مرمت دارد۰ همچنین به میزان یک میلیون متر مکعب رسوب در پشت بندها وارد گردیده است که نیازمند مرمت و رسوب برداری می باشد. وی در پایان افزود:بهترین راهکار برای کنترل سیل ناشی از این گونه بارش ها ، تغذیه سفره های زیر زمینی از طریق مدیریت روان آب و حفاظت خاک و اجرای طرح های آبخیزداری مکانیکی و بیولوژیک در سرشاخه های بالا دست می باشد.