⭕️کلاهبرداری با پوشش معاون امور مالی دانشگاه یزد

⭕️کلاهبرداری با پوشش معاون امور مالی دانشگاه یزد

 

🔸متهمین این پرونده طی تماس تلفنی، خود را معاون امور مالی دانشگاه معرفی می نمودند و با بیان اینکه در پرداخت حقوق  اعضای هیئت علمی مشکل ایجاد شده است، از مخاطب می خواستند که به نزدیک ترین عابربانک مراجعه نماید و سپس با توسل به عملیات متقلبانه و با شگردی خاص، به ظاهر درخواست ورود کد حسابداری به دستگاه می کردند، اما در واقع با این فریب، مخاطبِ تماس را وادار می کردند بدون اطلاع دقیق از عملیاتی که انجام می دهد، اقدام به انتقال وجوه به حساب کلاهبردار نماید.

🔸برای چهار متهم پرونده کلاهبرداری با پوشش معاون امور مالی دانشگاه قرار جلب دادرسی صادر گردید و متعاقب صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو یزد ارسال شد.