۵۳ واحد تولیدی صنعتی در استان یزد موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شده اند

۵۳ واحد تولیدی صنعتی در استان یزد موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شده اند


مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد :

تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۳ واحد تولیدی صنعتی در استان یزد موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شده اند


محمدکاظم صادقیان با تشریح آخرین وضعیت شرکت های دانش بنیان صنعتی و تجاری در استان یزد گفت: تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۳ واحد تولیدی صنعتی در استان موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شده اند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان یزد، صادقیان افزود: تعداد کل شرکت های دانش بنیان استان ۱۷۲ شرکت می باشد که سهم ۳۱ درصدی به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد:هم چنین تعداد ۵۱ شرکت نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام نموده اند که میزان سرمایه گذاری واحدهای تولیدی مذکور دو هزار میلیارد تومان و اشتغال ۵۹۰۰ نفری را در بر داشته است.
وی هم چنین یادآور شد : از تعداد ۵۳ واحد تولیدی دانش بنیان، تعداد ۱۷ واحد فناور و مابقی نوآور می باشند.
محمدکاظم صادقیان تصریح کرد: امضای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری در راستای حمایت از واحدهای تولیدی دانش بنیان، برگزاری دوره های آموزشی اعتبار مالیاتی واحدهای تحقیق و توسعه، همکاری در راه اندازی هنرستان های جوار صنعتی و هم چنین حمایت از واحدهای صنعتی در راستای جذب بورسیه صنعتی دانشجویان از اقدامات این اداره کل با هدف دانشی کردن واحدهای تولیدی استان می باشد.
┄┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄❅🇮🇷❅┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄┄